Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Fremtidens pensionister betaler selv regningen

Om 40 år, når pensionssystemet er fuldt udbygget, vil pensionisterne betale så meget i skat af deres pensioner, at det omtrent dækker de stigende udgifter til flere ældre. Det viser en analyse, som Forsikring & Pension har lavet.

I dag sparer ni ud af ti op til egen pension. Det betyder, at langt de fleste danskere i fremtiden vil have en pensionsordning ved siden af deres pensioner fra det offentlige. Det er ikke kun en fordel for den enkelte. Samfundsøkonomien nyder også godt at det. Fremtidens pensionister får nemlig pensionsudbetalinger, som de skal betale skat af, og de vil have et større forbrug. Dermed vil de lægge flere momskroner og forbrugsafgifter i statskassen end nutidens pensionister.


Det viser en fremskrivning af udgifter til og indtægter fra folkepensionister i 2050, som Forsikring & Pension har lavet på baggrund af fremskrivninger lavet af modelgruppen Dream.

Skab ro om pensionsopsparingen


- De øgede udgifter til flere ældre i fremtiden bliver betalt af fremtidens pensionister selv, siger Per Bremer Rasmussen, adm. direktør i Forsikring & Pension.

I 2050 vil antallet af folkepensionister vokse til mere end en million, mens der i dag er knap 850.000 folkepensionister. De mange flere ældre vil få udgifterne til bl.a. folkepension, sundhedspleje og hjemmehjælp til at stige med knap 31 milliarder kroner i 2008-priser over de næste 40 år. Men fremtidens pensionister vil også betale næsten 28 milliarder kroner mere i indkomstskat, moms og forbrugsskatter i 2050, viser analysen.


- Hvis vi ikke havde opbygget arbejdsmarkedspensionerne, ville dansk økonomi være ilde stedt. Fremskrivningen viser, at fremtidens pensionister selv betaler gildet. Derfor er det også vigtigt, at vi holder fast i et system, hvor skattebetalingen falder, når folk får deres pensioner udbetalt. Det er på det tidspunkt, at forsørgelsesudgifterne for samfundet stiger – og det er her, at statskassen har behov for en økonomisk saltvandsindsprøjtning, siger Per Bremer Rasmussen.


- Det er derfor, at vi advarer så kraftigt i mod at fremrykke skatten på pensioner for at lukke huller i statsbudgettet her og nu. Det er en farlig leg, for man spiller hasard med den langsigtede holdbarhed i dansk økonomi. Vi har tvært i mod brug for, at der skabes ro og stabile rammer for pensionsopsparing, så vi sikrer tilslutningen til systemet. At spare op til pension er en langsigtet disposition, og det er vigtigt, at man kan regne med, at det, der gælder i dag, også gælder om 30 år, siger Per Bremer Rasmussen.

Offentlige udgifter knyttet til folkepensionister i 2011 og i 2050

  2011 2050Forskel
 Antal folkepensionister *) 844.000 1.021.000 

   Mia. kr. (2008-niveau)    

 Folkepensionsudbetalinger89,396,7 
Sundheds- og plejeudgifter56,980,3 
 Samlet merudgift 146,2177,030,8
*) Folkepensionsalderen i 2050 forventes at være 71 år.
Kilde: Egne beregninger på DREAM's grundforløb 2011
 

Arbejdsmarkedspensionernes aflastning af de offentlige finanser i 2011 og 2050

  20112050Forskel

   Mia. kr. (2008-niveau)    

 Arbejdsmarkedspensionsudbetaling 40,6 86,4 
 Indkomstskat af pensionsudbetaling 16,234,6 
 Virkning på moms og forbrugsafgifter5,211,1 
Aftrapning af pensionstillæg3,16,5 
 Samlet aflastning24,552,227,7
Kilde: Egne beregninger på DREAM's grundforløb 2011
Publiceret/opdateret 19-12-2012
Per Bremer Rasmussen
Adm. direktør
Telefon 41 91 90 01
pbr@forsikringogpension.dk