Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Konsekvenser af trafikulykker

I rapporten 'Sociale og økonomiske konsekvenser af trafikulykker' belyses konsekvenserne af en trafikulykke på individ- og samfundsniveau.
De personer, der var involveret i en trafikulykke i 2002, er fulgt i de efterfølgende 10 år for at vise de langvarige konsekvenser af at være involveret i en trafikulykke.
 
Analysen viser først og fremmest, at det er sund fornuft at forebyggelse, at der sker trafikuheld.
 
  •  Jo mere alvorlig ulykken er, jo mere falder beskæftigelsen og erhvervsindkomsten efterfølgende. Effekten er størst i de første 4 år efter ulykken, hvorefter de ulykkesramte i nogen grad vender tilbage i beskæftigelse og genvinder erhvervsindkomsten.
  • Heldigvis afbøder det sociale sikkerhedsnet i Danmark, at de økonomiske konsekvenser for de ulykkesramte mindskes. Mange modtager offentlige overførselsindkomster. Det ses også, at tab-af-erhvervsevne-udbetalinger fra forsikrings- eller pensionsselskaber mindsker de umiddelbare økonomiske effekter af trafikulykken. Erhvervsindkomsten falder i gennemsnit med 18.000 kr. om året i 10 år efter ulykken, men fordi de ulykkesramte kompenseres økonomisk falder den disponible indkomst (= indkomst efter skat) kun med 3.000 kr. om året.
  • De personer, der rammes af en trafikulykke, oplever langt oftere at blive skilt. Konsekvenserne af trafikulykkerne rammer således hele familien.
  • Personer, der rammes af en trafikulykke i 2002, er mere sårbare overfor økonomiske chok senere hen. Fx bliver de, der er involveret i en trafikulykke i 2002, hårdere ramt af finanskrisen end andre, som indtræffer 6 år efter ulykken.
  • Hver ulykker med personskade – dræbte, alvorligt eller let tilskadekomne – koster samfundet 1,3 mio. kr. i tabt produktion/arbejdsindsats og øgede offentlige overførsler.
  • Alene de ulykker med personskade, der blev registeret af politiet i 2013 (3.600 ulykker) vil koste samfundet 4,7 mia. kr. fra i dag og indtil de ulykkesramte når pensionsalderen.
  •   Analysen viser med al tydelighed, at forebyggelse betaler sig. Der er sket et fald på 60 pct. i ulykkerne med personskade fra 2002 til 2013. På den konto har samfundet sparet 7,4 mia. kr. i varige forsørgelses-udgifter og tabt produktion.

 

 

Publiceret/opdateret 16-12-2014
Der er ikke valgt medarbejder