Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Skat ved udbetaling af pensioner

Har du fået fradrag for indbetalinger til en pensionsordning, skal du betale skat, når pensionen bliver udbetalt.

Den type pensionsordning, du har, og hvornår den bliver udbetalt, bestemmer, hvor meget du skal betale i skat.

Skatteregler ved udbetaling

Ved udbetaling skal du i langt de fleste tilfælde betale 40 pct. i skat af følgende ordninger:
  • Kapitalpension - Udbetaling sker som et engangsbeløb.
  • Supplerende engangsydelser - Udbetaling sker som et engangsbeløb. Supplerende engangsydelser findes kun i tværgående pensionskasser.

I 2013, 2014 og 2015 var der der helt ekstraordinært en lavere afgift på 37,3 pct.

 

Ved udbetaling skal du i langt de fleste tilfælde betale indkomstskat af følgende ordninger:

  • Ratepensioner - Udbetaling sker hver måned i en nærmere aftalt periode - mindst 10 år og højst 25 år.
  • Livrenter - Udbetaling sker hver måned. Udbetalingen kan være livsvarig eller stoppe efter en bestemt periode
Det er dog en betingelse for både ratepensioner og livrenter, at:  
  • Udbetalingen går til den, der har oprettet ordningen eller
  • Udbetalingen går til en ægtefælle, en fraskilt ægtefælle eller en samlever eller
  • Udbetalingen går til ens egne eller en samlevers børn, stedbørn m.v. under 24 år.

Nogle ratepensioner eller livrenter, kan udbetales til efterlevende børn over 24 år eller øvrige arvinger, hvis du selv dør i ordningens levetid. Udbetalingerne fratrækkes 40 pct. I disse tilfælde skal udbetalingerne ikke beskattes som almindelig personlig indkomst.

 

Udbetales en pensionsordning i forbindelse med dødsfald, skal der i nogle tilfælde også betales boafgift af udbetalingerne.

Udbetaling i utide

Hvis du vil have pensionsordningen udbetalt "i utide", dvs. inden du bliver alderspensioneret, og det er muligt efter aftalen med dit selskab, skal du betale op til 60 pct. i statsafgift af pengene.
Publiceret/opdateret 22-05-2017