Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Lovgivning om skat af pension

Reglerne for beskatning af pensionsordninger står i følgende love:

Lov om beskatning af pensionsordninger (pensionsbeskatningsloven) - regulerer, hvornår man kan få fradragsret for pensionsindbetalinger, og hvordan udbetalinger beskattes.

Lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) - regulerer, hvordan det afkast, der tilskrives pensionsordningen, beskattes.


Lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven) - regulerer, i hvilke tilfælde man skal betale boafgift, når man får en pensionsordning udbetalt efter en afdød slægtning. 


Reglerne for beskatning af anden opsparing end pensionsopsparing står i Lov om indkomstskat for personer (personskatteloven).

 

Få Overblik over disse love på www.retsinfo.dk
Publiceret/opdateret 17-12-2013