Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Fradrag ved forskellige pensionstyper

Ratepension og ophørende livrente

En ratepension udbetales hver måned i en nærmere aftalt periode - mindst 10 år og højst 25 år. En ophørende livrente er en pension, der udbetales løbende fra et aftalt tidspunkt. Udbetalingen stopper efter en bestemt periode. Indbetalingerne er  fradragsberettigede. Det samlede årlige fradrag for indbetalinger til ratepension og ophørende livrente kan højst udgøre  53.500 kr. i 2017.

Livsvarige livrenter

Fradrag ved livsvarige livrenter oprettet gennem arbejdet

 

Har du en livsvarig livrente, der er oprettet som en arbejdsmarkedspension eller firmapension, er der ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale til pensionsordningen. Alle indbetalinger er fuldt fradragsberettigede i det år, de indbetales.

 

Fradrag ved livsvarige livrenter, du selv køber


Har du selv købt en livsvarig livrente, er der ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale. Indbetalingerne er fradragsberettigede. I hvilket år indbetalingerne kan trækkes fra afhænger af, hvor længe du har aftalt at indbetale til ordningen. 

 

Kapitalpension og supplerende engangsydelser - intet fradrag

Kapitalpension og supplerende engangsydelse er pensionsordninger, der udbetales som et engangsbeløb. Supplerende engangsydelser findes kun i pensionskasser. Siden den 1. januar 2013 er indbetalingerne ikke fradragsberettigede.

Selvstændige erhvervsdrivende

 
Selvstændige erhvervsdrivende kan få fradrag efter samme regler som andre personer, der selv køber en pensionsordning. Men der er nogle særlige regler for selvstændige. Selvstændige kan indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud til en livsvarig livrente og samtidig få fuldt fradrag i indbetalingsåret. Er du fyldt 55 år, og står du over for at skulle sælge/afhænde din virksomhed, har du mulighed for på visse betingelser at indbetale og fradrage meget mere. I 2017 kan du få fuldt fradrag for indbetalinger til en ratepension eller en livsvarig livrente på op til 2.683.500 kr. sammenlagt.
Publiceret/opdateret 23-02-2017