Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Alder ved udbetaling

Skattelovgivningen indeholder bestemmelser for, hvordan pensionen bliver beskattet ved udbetaling. Skatten afhænger af, hvor gammel du er, når du får din pension udbetalt. 
Med virkning fra 2012 har Folketinget ændret aldersgrænserne for udbetaling af pensionsordninger. Pensionsudbetalingsalderen følger fremover folkepensionsalderen, så pensionsudbetalingsalderen er tidspunktet 5 år før folkepensionsalderen. Der er dog indført overgangsregler for personer, der er født før 1. juli 1960. Og pensioner, der er oprettet før den 1. maj 2007 er fortsat undtaget.

Personer født før den 1.1.1959

Kapitalpension og aldersopsparing kan tidligst udbetales  ved alder 60 år og senest ved alder 75 år, og ratepension og livrenter kan  tidligst begynde at blive udbetalt ved alder 60 år, og  ratepension kan senest begynde at blive udbetalt ved  alder 75 år. Der er ingen seneste aldersgrænse for udbetaling af livrenter.

Personer født i perioden 1.1.1959 - 30.6.1959

Kapitalpension og aldersopsparing kan tidligst udbetales  ved alder 60 ½ år og senest ved alder 75 ½ år , og ratepension og livrenter kan  tidligst begynde at blive udbetalt ved alder 60 ½ år og ratepension kan senest begynde at blive udbetalt ved  alder 75 ½  år. Der er ingen seneste aldersgrænse for udbetaling af livrenter.

Personer født i perioden 1.7.1959 - 31.12.1959

Kapitalpension og aldersopsparing kan tidligst udbetales  ved alder 61 år og senest ved alder 76 år, og ratepension og livrenter kan  tidligst begynde at blive udbetalt ved alder 61 år og ratepension kan senest begynde at blive udbetalt ved  alder 76 år. Der er ingen seneste aldersgrænse for udbetaling af livrenter.

Personer født i perioden 1.1.1960 - 30.6.1960

Kapitalpension og aldersopsparing kan tidligst udbetales  ved alder 61 ½ år og senest ved alder 76 ½ år , og ratepension og livrenter kan  tidligst begynde at blive udbetalt ved alder 61 ½ år, og ratepension kan senest begynde at blive udbetalt ved  alder 76 ½  år. Der er ingen seneste aldersgrænse for udbetaling af livrenter.

Personer født den 1.7.1960 og senere

Kapitalpension og aldersopsparing kan tidligst udbetales  5 år før folkepensionsalderen og senest 15 år efter pensionsudbetalingsalderen. Ratepension og livrenter kan  tidligst begynde at blive udbetalt 5 år før folkepensionsalderen, og sidste rate skal senest udbetales 25 år efter pensionsudbetalingsalderen. Der er ingen seneste aldersgrænse for udbetaling af livrenter.

Tidspunkt for udbetaling varierer

Det står i pensionsordningen, hvornår pensionen kan udbetales. Ofte står der, at du skal være 65 år eller mere, for at få din pensionsordning udbetalt. I arbejdsmarkedspensionsordninger kan det være bestemt, at du både skal være over en bestemt alder og at du skal have fratrådt din stilling. 

Tidspunkt fremgår af aftalen

Det fremgår af den enkelte pensionsordning, hvornår du kan få den udbetalt. Skattelovgivningen indeholder kun regler om, hvordan pensionen beskattes, når den udbetales. Får du en pension udbetalt tidligere end en bestemt alder, skal du betale en afgift på 60 pct. til staten. 

Nogle personalegrupper har en lavere obligatorisk pensionsalder end 60 år. Det gælder f.eks. nogle piloter, der pensioneres ved 55 år, og balletdansere, der pensioneres allerede som 40-årige. Disse personer kan få deres arbejdsmarkedspensioner udbetalt ved pensionering uden at skulle betale 60 pct.'s afgift til staten, selvom de ikke er fyldt 60 år.  


Hvornår en pension tidligst kan udbetales, uden der skal betales 60 pct.'s afgift til staten afhænger af, hvad det er for en type pension. For nogle pensioner er det også afgørende, hvornår pensionen er oprettet , og hvornår du er født.

Publiceret/opdateret 23-05-2013