Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Livsvarige livrenter - eksempler på fradrag

Her ser du en række eksempler på, hvordan fradragsreglerne virker
i 2017

 

Indbetaling 49.300 kr. og derunder

Er pensionsindbetalingen i et enkelt år mindre end 49.300 kr., kan du få fradrag for den fulde indbetaling i indbetalingsåret.

 

Eksempel

M indbetaler et år 30.000 kr. på sin pensionsordning. M får fuldt fradrag for indbetalingen i den personlige indkomst i det pågældende år.
 

Indbetaling i 10 år og derover

Har du aftalt at indbetale et fast beløb til din ordning i 10 år eller mere, kan den fulde indbetaling trækkes fra i den personlige indkomst i indbetalingsåret.
 

Eksempel

M indbetaler årligt 100.000 kr. til sin livsvarige livrente. M har aftalt med sit pensionsinstitut, at han skal fortsætte med at indbetale 100.000 kr. i en 12-årig periode. M kan derfor hvert år trække 100.000 kr. fra i sin personlige indkomst, inden skatten beregnes.
 

Indbetaling i mindre end 10 år

Indbetaler du i mindre end 10 år, kan du fradrage 1/10 af indbetalingen i 10 år.  

Eksempel

M indbetaler i en 3-årig periode hvert år 100.000 kr. til sin livsvarige livrente.
 
År 1: M kan det første år trække 10.000 kr. (100.000 kr. x 1/10) fra i sin personlige indkomst, inden skatten beregnes. De øvrige 90.000 kr. kan M trække fra i den personlige indkomst i de næste 9 år, så der i hver af disse år trækkes 10.000 kr. fra i den personlige indkomst, inden skatten beregnes.
 
År 2: M indbetaler igen 100.000 kr. til sin pensionsordning. Dette år vil M fortsat kunne trække 10.000 kr. fra i den personlige indkomst pga. pensionsindbetalingen i år 1. Derudover vil M også kunne trække 1/10 af den nye pensionsindbetaling fra. Dvs. at M i dette år kan trække 2x10.000 kr. = 20.000 kr. fra i den personlige indkomst, inden skatten beregnes.
 
År 3: M indbetaler for sidste gang 100.000 kr. til sin pensionsordning. I år 3 vil M fortsat kunne trække 2x10.000 kr. = 20.000 kr. fra i den personlige indkomst pga. pensionsindbetalingerne i år 1 og 2. Derudover vil M kunne trække 1/10 af den nye pensionsindbetaling fra. Dvs. at M i dette år kan trække 3x10.000 kr. = 30.000 kr. fra i den personlige indkomst, inden skatten beregnes.
 
År 4 og følgende år: M indbetaler ikke på sin pensionsordning. M kan alligevel i år 4 trække 30.000 fra i den personlige indkomst, inden skatten beregnes pga. pensionsindbetalingerne foretaget de foregående år. M kan til og med år 10 årligt trække 30.000 kr. fra i den personlige indkomst, inden skatten beregnes. I år 11 kan M trække 20.000 kr. fra i den personlige indkomst, inden skatten beregnes. Og i år 12 kan M trække 10.000 kr. fra i den personlige indkomst, inden skatten beregnes. Herefter har M fået fuldt fradrag for sine pensionsindbetalinger i år 1, 2 og 3.  
 

Indbetaling over 49.300 kr.

Har du indbetalt mere end 49.300 kr. om året, kan du altid vælge årligt at fradrage 49.300 kr. ved beregningen af den personlige indkomst, indtil du har fået fuldt fradrag for pensionsindbetalingen. Dette kaldes også opfyldningsfradraget.
 

Eksempel

M indbetaler et år 100.000 kr. på sin pensionsordning. M kan enten vælge at fradrage 1/10 af indbetalingen hvert år i 10 år, jf. ovenfor, eller M kan vælge at fradrage 49.300 kr. i indbetalingsåret. I år 2 kan M ligeledes fradrage kr. 49.300 kr.  I år 3 kan M fradrage resten af pensionsindbetalingen, dvs. 100.000 kr. - (2 x 49.300 kr.) = 1.400 kr.
 
 
 
Publiceret/opdateret 23-02-2017