Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Investeringsomkostninger

Investeringsomkostninger er betaling for, at din pension bliver investeret

En del af kundernes betaling finansierer udbetalinger ved sygdom og død. Resten investeres i f.eks. aktier, obligationer og ejendomme for at kunne finansiere udbetalinger af pensioner i fremtiden. Der er omkostninger forbundet med at investere, uanset om pensionsinstituttet selv investerer eller overlader det til en ekstern investeringsforvalter. 

Hvor kan du se, hvad du betaler i investeringsomkostninger?

Tidligere har du kunnet se renten eller afkastet på din pensionsordning efter, at investeringsomkostningerne er trukket fra på din pensions- eller kontooversigt.

Har du en traditionel gennemsnitsrentepension kan du nu se, hvor stort afkastet er før betaling af investeringsomkostninger. Du får oplyst investeringsomkostningerne i pct. og i kroner. 

 

Har du en markedsrentepension, kan du se, hvilke omkostninger du har haft i kroner ved at investere i obligationer, aktier og lignende.

Publiceret/opdateret 17-12-2013