Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Direkte og indirekte betaling

 
I gennemsnitsrenteprodukter har alle kunder en fælleskasse, der blandt andet betaler en række omkostninger for den enkelte pensionskunde. Fælleskassen udjævner pensionskundernes udgifter og uddeler bonus til pensionskunderne.

Fælleskassen er det kollektive bonuspotentiale

Har du en traditionel pensionsordning med gennemsnitsrente, hvor du er sikret en bestemt udbetaling, når du går på pension, deltager du også i en fælleskasse. Fra denne fælleskasse udjævnes en række omkostninger for den enkelte pensionskunde. Fælleskassen uddeler også bonus til pensionskunderne. Et andet navn for fælleskassen er "kollektivt bonuspotentiale".

Administration

Hvis de penge, kunderne hver især har betalt direkte for administration, ikke er nok til at dække pensionsinstituttets faktiske udgifter, betaler fælleskassen underskuddet. I de år, kunderne har betalt mere end nødvendigt for administration, lægges de overskydende penge i fælleskassen.

Forsikringsdækning

Hvis de penge, som kunderne hver især har betalt direkte for forsikringer, viser sig ikke at være nok, betaler fælleskassen for de ekstra udgifter. I de år, hvor det viser sig, at kunderne har betalt mere end nødvendigt for forsikringerne, lægges de overskydende penge i fælleskassen.

Hvor kan du se, hvad du betaler til fælleskassen?

Pensionsinstitutterne vil fremover vise, hvor store omkostningerne, der betales gennem fælleskassen er. Det vil typisk blive vist på pensionsinstitutternes hjemmesider. 
Publiceret/opdateret 29-12-2011