Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Administration

Betaling for pensionsinstituttets administration af pensionsordningen

Der er to forskellige typer administrationsomkostninger, nemlig   
  • Omkostninger ved oprettelse af pensionsordningen
  • Omkostninger mens du har pensionsordningen  

Administrationsomkostninger ved oprettelse

Der er udgifter for pensionsinstituttet i forbindelse med, at du opretter en pensionsordning. Det er fx udgifter til rådgivning, it og udstedelse af pensionsoversigten.

Når du opretter en pensionsordning, kræver pensionsinstituttet i visse tilfælde oplysninger om dit helbred. Nogle gange er det kun dig selv, der skal svare på spørgsmål, og andre gange skal din læge også give oplysninger. Oplysningerne kan give anledning til, at du skal til yderligere undersøgelser hos specialister. Læs vejledning om afgivelse af helbredsoplysninger her.


Alt dette koster penge. Både egen læge og specialister tager honorarer for undersøgelserne, ligesom pensionsinstituttets medarbejdere bruger tid på at vurdere oplysningerne. Omkostningerne til helbredsundersøgelser m.v. fordeles mellem alle pensionskunderne, uanset hvor mange undersøgelser den enkelte kunde skal igennem. 


Løbende administrationsomkostninger


Der er løbende omkostninger med at administrere pensionsordningen, fra den er oprettet, til den sidste krone er udbetalt.  

Eksempler på administrationsomkostninger er pensionsinstituttets udgifter til information og rådgivning til kunderne, opkrævninger af pensionsbidrag og udbetalinger af invalide- og alderspensioner, system- og produktudvikling, drift af it-systemer, lønninger til personale og markedsføring.


Betaling for forsikring og administration fremgår af din pensionsoversigt eller kontooversigt

Din direkte betaling for forsikringsdækninger og administration fremgår af din pensionsoversigt eller kontooversigt. Det fremgår af pensionsaftalen mellem dig og pensionsinstituttet, hvordan omkostningerne bliver beregnet.
Publiceret/opdateret 29-12-2011