Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Lovgivning om risikoforrentning

Finanstilsynet overvåger pensionsinstitutterne
Ifølge paragraf 20 i Lov om finansiel virksomhed (FIL) skal pensionsinstitutter anmelde regler til Finanstilsynet for beregning af den andel af det samlede overskud, der tilfalder basiskapitalen. Finanstilsynet skal ikke godkende reglerne, men tilse, at de er rimelige over for pensionskunderne. 

Til det formål har Finanstilsynet udarbejdet en "vejledning om markedsdisciplin og anmeldelse af regler for basiskapitalens andel af det realiserede resultat i livsforsikringsselskaber og pensionskasser". I vejledningen er der en række krav til reglerne for beregning af risikoforrentning.


Risikoforrentning anmeldes som en procent
Ifølge vejledningen skal risikoforrentningen anmeldes som en procent af livsforsikringshensættelser og kollektivt bonuspotentiale. Dette svarer til den ekstra årlige rente, pensionskunderne kunne få, hvis ejerne ikke skulle have betaling for den risiko, de løber. 


Opfylder pensionsinstitutterne ikke kravene i vejledningen, f.eks. hvis beregningsreglerne er åbenlyst urimelige, griber Finanstilsynet ind.

 
 
Publiceret/opdateret 29-12-2011