Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Typer af markedsrenteprodukter

Overordnet findes der tre forskellige typer af markedsrenteprodukter. Forskellen ligger i, hvem der beslutter, hvilke værdipapirer, der skal bestemme forrentningen på kundens pensionsordning. I alle tilfælde ejer du retten til forrentningen, og pensionsinstituttet ejer værdipapirerne
Afkast bestemmer forrentning
Det konkrete markedsrenteprodukt kan indeholde elementer fra alle tre kategorier af produkter. Fælles for alle markedsrenteprodukter er, at forrentningen af din pensionsordning bestemmes af afkastet på nogle bestemte værdipapirer - aktier og obligationer.

1. Du bestemmer selv - unit link

I unit link kan du selv vælge, hvilke investeringer der skal bestemme afkastet på pensionsordningen.

I nogle pensionsinstitutter kan du vælge mellem fem til 10 konkrete fonde, som for eksempel danske aktier, udenlandske aktier eller lange obligationer. I andre pensionsinstitutter kan du vælge mellem forskellige eksterne investeringsforvaltere og de fonde, de tilbyder. Du kan ikke investere i en specifik aktie.

I unit link kan du også vælge at lade pensionsinstituttet bestemme, hvilke investeringer der skal bestemme forrentningen af pensionsordningen.

2. Du bestemmer delvist - profilprodukt

Du vælger den risikoprofil, der bestemmer forrentningen af pensionen. Ofte kan du vælge mellem, om profilen skal være med høj, middel eller lav risiko for tab. Jo højere risiko du er villig til løbe, jo større forventet afkast er der mulighed for at få.

Mange pensionsinstitutter har hjælpeværktøjer på deres hjemmesider, hvor du kan teste din risikovillighed og ud fra det fastlægge, hvilken risiko du er villig til at løbe. Du kan ændre din risikoprofil i aftalens løbetid.

I mange profilprodukter vil pensionsinstituttet automatisk gøre risikoen mindre, når du nærmer dig pensionsalderen. Uanset hvilken risikoprofil du har valgt, vil det være fornuftigt at gøre risikoen mindre, når din pensionsalder nærmer sig. Det skyldes, at der så er færre år tilbage til at indhente et eventuelt tab på pensionsordningen.

3. Pensionsinstituttet bestemmer - generationsprodukt
Pensionsinstituttet tilpasser risikoen på investeringerne ud fra et princip om, at jo længere tid der er, til du skal på pension, jo større risiko kan der løbes.

Når du er ung, vil der være god tid til at indhente de tab, der kommer, før pensionsopsparingen skal udbetales. Jo tættere du er på at gå på pension, jo mere stabile aktiver bør du investere i. I generationsprodukter bliver du placeret i en bestemt gruppe afhængig af din alder. Alle kunder i en gruppe har samme investeringer og dermed samme forrentning af pensionsordningen.

Livscyklusprodukter
Livscyklusprodukter er en fælles betegnelse for profilprodukter og generationsprodukter. Betegnelse dækker over, at du har forskellig risikoprofil på forskellige tidspunkter i livet. 

Garanti kan tilkobles
Du har mulighed for at købe en garanti, så pensionen ikke taber i værdi. Forskellige pensionsinstitutter tilbyder forskellige garantier på de forskellige markedsrenteprodukter. Pensionsinstituttet kan oplyse, hvilke muligheder der er, hvis du ønsker en garanti, og hvad den koster. 
 

Publiceret/opdateret 29-12-2011