Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Sådan virker markedsrenteprodukter

Et markedsrenteprodukt giver mulighed for et større afkast end traditionelle pensionsordninger med gennemsnitsrente, fordi du ikke er lovet en bestemt udbetaling. Men det betyder også, at du selv skal bære eventuelle tab

Pensionsinstituttet ejer værdipapirerne og kunden får afkastet

Fælles for alle markedsrenteprodukter er, at forrentningen af din pensionsordning bestemmes af afkastet på nogle bestemte værdipapirer - aktier og obligationer. Du ejer ikke disse værdipapirer, men du har ret til en forrentning, der er lige så stor eller lige så lille som det afkast, pensionsinstituttet får på værdipapirerne.

Større usikkerhed end ved gennemsnitsrenteprodukter


Markedsrenteprodukterne skal give dig mulighed for at få et større afkast end det, du kunne få med en traditionel pensionsordning. I en  pensionsordning med gennemsnitsrente er risikoen for den enkelte kunde ret lille, da pensionsinstituttet har lovet, at pensionen har en bestemt størrelse, når den bliver udbetalt. I et markedsrenteprodukt kan du ikke få sådan et løfte. Derfor er der en større usikkerhed om, hvor stor en pension du vil få udbetalt.

Jo større risiko, jo større mulighed for gevinst eller tab


Et løfte om et bestemt beløb i pension betyder, at pensionsinstituttet skal investere forsigtigt for at være sikker på, at det kan opfylde sit løfte til dig. Når pensionsinstituttet ikke har givet dig et løfte om en bestemt udbetaling, kan de investere friere. Typisk er det sådan, at hvis du er villig til at løbe en investeringsrisiko, er der også større forventning om at få et højere afkast. Du kan derfor forvente at få en højere forrentning af et markedsrenteprodukt end af en traditionel pension. Men med det højere afkast er der også forbundet en større risiko. Det betyder, at du skal være villig til også at bære et eventuelt tab og dermed, at pensionsordningen bliver mindre værd. 

Sikkerhed i form af en garanti


I markedsrenteprodukter er der risiko for, at du taber penge, det vil sige, at værdien af pensionsordningen bliver mindre, hvis der er tab på de finansielle markeder.

Er du ung og har lang tid til, at du skal på pension, kan et tab indhentes - og forhåbentlig mere til. Er du derimod ældre og står lige over for at skulle på pension, kan et tab betyde, at pensionen bliver noget mindre, end du havde regnet med. Hvor stor en risiko, det er fornuftigt at løbe, afhænger blandt andet af, om du er 30 eller 60 år. Derfor tilbyder mange pensionsinstitutter, at risikoen i markedsrenteproduktet bliver mindre, efterhånden som man nærmer sig pensionsalderen. Nogle pensionsinstitutter sælger en garanti, som betyder, at pensionen ikke taber i værdi, lige før du skal pensioneres. Når du køber en sådan garanti, betyder det, at investeringerne skal være mindre risikable, og at afkastet dermed bliver lavere.
Publiceret/opdateret 29-12-2011