Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Markedsrente- produkter

I et markedsrenteprodukt bliver de penge, du indbetaler til pensionen, forrentet med det afkast, der til enhver tid kan opnås ved investeringer på de finansielle markeder. Derfor svinger værdien af pensionsordningen med op- og nedturene på de finansielle markeder. Det påvirker også de beløb, som du som kunde får udbetalt

Flere typer produkter

Der findes forskellige typer markedsrenteprodukter. I nogle markedsrenteprodukter bestemmer du selv, hvordan der skal investeres. Andre giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige risikoprofiler, og andre ordninger tilbyder ingen valg for den enkelte.
 
På nogle markedsrenteprodukter kan du købe en garanti. Det er især almindeligt at sikre sig mod tab, når du nærmer dig pensionstidspunktet, eller når du er gået på pension.

Forskel til gennemsnitsrenteprodukter

Det særlige ved markedsrenteprodukter er måden, markedsrenteprodukterne forrentes på. Du kan som kunde ikke få lovning på, hvor stort et beløb du får udbetalt, når du går på pension.  Netop fordi det afhænger af det afkast, som pensionsinstituttet opnår, og dermed, hvilken forrentning pensionsordningen får.

Ellers fungerer et markedsrenteprodukt stort set på samme måde som gennemsnitsrenteprodukter. For eksempel kan du godt få et løfte fra pensionsinstituttet om, hvor stort et beløb, der kommer til udbetaling, hvis du taber erhvervsevnen eller dør.

Alderspensionen kan også ligesom i gennemsnitsrenteprodukter komme til udbetaling som en kapitalpension, en ratepension eller en livrente. 
 
Publiceret/opdateret 29-12-2011