Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Historien om markedsrenteprodukter

Nye produkter - hvorfor udvikler vi dem?

Opsparing investeret i markedsrenteprodukter har via pengeinstitutterne været udbudt i Danmark siden 1950'erne - dels i form af puljepensionsordninger, dels i form af pensionsopsparing i eget depot.

Derimod blev markedsrenteprodukter i forsikringsøjemed først introduceret i løbet af 1980'erne - det første Unit Link-produkt i slutningen af 1980'erne, men en egentlig interesse for produktet viste kunderne først i slutningen af 1990'erne. Udbredelsen af Unit Link-produkter er øget stærkt i de senere år, og  i dag udgør Unit Link i mange pensionsordninger et helt eller delvist alternativ til de traditionelle pensionsprodukter.

Inden for de seneste år har en stigende efterspørgsel efter produkter med investeringsvalg og markedsforrentning af opsparingen afstedkommet en stærkt øget produktudvikling: de såkaldte livscyklusprodukter. En del af årsagen er det faldende renteniveau, som betyder, at  det er vanskeligere at give høj forrentning til lav risiko.
Publiceret/opdateret 29-12-2011