Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Sådan virker gennemsnitsprodukter

Pensionsinstituttet investerer de penge, du som kunde indbetaler, indtil de skal bruge pengene til at udbetale dig de lovede beløb. På den måde får pensionsinstituttet et afkast af indbetalingerne

Renter på indbetalingerne betyder lavere priser for  kunderne 


Det betyder, at pensionsinstituttet kan opkræve en mindre præmie, end de ellers ville have været nødt til. Men de kan selvfølgelig ikke på forhånd vide, hvor stor forrentningen og dermed overskuddet vil blive.

I loven står, at den forrentning pensionsinstituttet må regne med, når de fastsætter præmien, skal være 'betryggende'. Historisk har pensionsinstitutterne regnet med en forrentning af pensionsinstituttets investeringer på højst 4,5 procent om året. For tiden er det højest tilladt at regne med en forrentning på 1 procent om året.

Overskud giver bonus

Forrentningen af de indbetalte penge skifter fra år til år. Som regel er forrentningen højere, end det pensionsinstituttet regnede med, da de beregnede præmien. Det betyder, at pensionsinstituttet ofte får et renteoverskud.

En del af det overskud gives direkte til den enkelte kunde som bonus. Det øvrige overskud bruges til at dække de år, hvor pensionsinstitutterne ikke får et tilstrækkeligt afkast, eller hvor der er tab. Dermed bliver den samlede forrentning af de indbetalte præmier nogenlunde ensartet fra år til år.

Gennemsnitsrente betyder, at renteoverskuddet jævnes ud

Den rente, du får på dit depot, er uafhængig af, hvornår du kom ind i ordningen. Det har ikke betydning, hvor længe du har indbetalt præmie.

Så længe du er kunde i pensionsinstituttet, forrentes præmien med det, der svarer til pensionsinstituttets gennemsnitlige årlige forrentning. Heraf betegnelsen "gennemsnitsrenteprodukt".

Når du køber et gennemsnitsrenteprodukt, giver pensionsinstituttet et løfte om at udbetale et bestemt beløb til dig eller til dine pårørende. Hvor meget afhænger af, hvor stor et bidrag, du betaler.

Præmien er bl.a. fastsat ud fra en forventning om, at pensionsinstituttet får en bestemt forrentning, når de investerer kundernes penge. 

De investeringer - aktier, obligationer m.v. - som pensionsinstituttet køber, tilhører pensionsinstituttet. Og du har ret til de udbetalinger, som du er blevet lovet.

Garantier kræver sikre investeringer

Pensionsinstituttet har lovet dig et bestemt beløb, og det har betydning for, hvilke investeringer pensionsinstituttet kan foretage.

Det er normalt sådan, at investeringer, der kan forventes at give en meget stor gevinst, også har en risiko for at give store tab. Da pensionsinstituttet skal opfylde sine løfter over for kunden, kan pensionsinstituttet ikke foretage meget risikable investeringer. For så vil pensionsinstituttet kunne få et stort tab, som gør det umuligt at udbetale de lovede beløb. Pensionsinstituttet kan derfor forvente stabile, men ikke specielt store gevinster på investeringerne.

Markedsrenteprodukter med større risiko

Hvis pensionsinstituttet ikke lover dig  et bestemt beløb, kan pensionsinstituttet investere mere frit med mulighed – men ikke sikkerhed - for større gevinster. Det er det, man benytter sig af i de såkaldte markedsrenteprodukter, hvor der til gengæld også er en risiko for tab.

 

Publiceret/opdateret 29-12-2011