Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Pensionsinstitutter overtager den økonomiske risiko

En gennemsnitsrentepension er også en forsikring. Når du køber en forsikring, overtager pensionsinstituttet den økonomiske risiko ved, at du dør, bliver invalid eller skal på alderspension

At pensionsinstituttet overtager den økonomiske risiko betyder, at du sikrer dig økonomisk ved at købe en forsikring mod de økonomiske konsekvenser af død, invaliditet eller et langt liv.

Pensionsinstituttet lover at udbetale et beløb af en bestemt størrelse. Denne størrelse afhænger af, hvor stor en forsikringspris, du betaler. 


Risikoen for at dø eller blive invalid stiger med alderen

Risikoen for at dø og blive invalid er højere, når du er gammel, end når du er ung. Derfor er pensionsinstituttets økonomiske risiko også højere, jo ældre du er. 

Så prisen for forsikringen burde i princippet blive højere i takt med alderen. Men i et gennemsnitsrenteprodukt er præmien sædvanligvis den samme i al den tid, du har forsikringen. Du betaler derfor egentlig for meget i forhold til din risiko, mens du er ung, og for lidt, når du er ældre. Det beløb, som du betaler for meget, gemmer pensionsinstituttet i det, der teknisk kaldes for livsforsikringshensættelserne. Når du bliver ældre og betaler for lidt i præmie i forhold til sin risiko, dækker pensionsinstituttet underskuddet ved at tage fra livsforsikringshensættelserne.

Publiceret/opdateret 29-12-2011