Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Livsforsikringshensættelser

Livsforsikringshensættelserne er et teknisk begreb for de penge, pensionsinstitutterne sætter til side for at kunne udbetale de beløb, de har lovet kunderne
Størrelsen af livsforsikringshensættelserne er nøje reguleret af loven. I modsætning til det kollektive bonuspotentiale er livsforsikringshensættelserne fordelt ud på den enkelte kunde. Men kunderne ejer ikke livsforsikringshensættelserne. Pengene skal bruges til at holde de løfter, pensionsinstituttet har givet, hvorfor det er pensionsinstituttets penge. Kunderne har alene krav på fx de pensioner, som pensionsinstituttet har lovet.
 

Indbetalinger til alderspension går til livsforsikringshensættelser 

Har du en alderspension i et gennemsnitsrenteprodukt, bliver det indbetalte pensionsbidrag hele tiden sat til side i livsforsikringshensættelsen. De indbetalte pensionsbidrag vokser løbende med en rente, og livsforsikringshensættelserne øges frem mod den tid, hvor du skal pensioneres, og den aftalte pension skal udbetales. Eksempelvis når du fylder 65 år.
 

Dækning ved tab af erhvervsevne

Har du en forsikring ved tab af erhvervsevne i gennemsnitsrenteproduktet, og taber du erhvervsevnen, sætter pensionsinstituttet et beløb til side, der svarer til værdien af den pension, du fremover skal have. Der sættes også penge til side til at dække en eventuel præmiefritagelse. Beløbet, der sættes til side, tages af de indbetalte præmier. Beløbet sættes til side i det, der teknisk kaldes livsforsikringshensættelserne.
  

I et pensionsinstitut har du ret til det beløb, der er aftalt

 I et pensionsinstitut har du ret til de beløb, der er aftalt, så længe du som kunde overholder aftalen om at indbetale pensionsbidraget.
 
Når du indbetaler til en pensionsordning, hvor der fx er udbetaling ved tab af erhvervsevne, vil du få det beløb, pensionsinstituttet har lovet, hvis du taber erhvervsevnen. Også selvom du kun har indbetalt til pensionsordningen i ganske få måneder og altså ikke har sparet særligt meget op. Taber du ikke erhvervsevnen, får du til gengæld ingen udbetaling.
 

I et pengeinstitut har du kun ret til din opsparing

 Et pensionsbidrag, der indbetales til et pensionsinstitut, kan ikke sammenlignes med at indbetale til en opsparing i et pengeinstitut. I en opsparing i et pengeinstitut har du ret til de penge, du selv har sparet op og de renter, der er løbet på
Publiceret/opdateret 09-11-2011