Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Bonus

I gennemsnitsrenteprodukter lover pensionsinstituttet dig et på forhånd fastsat beløb, den dag pensionen skal udbetales. Når pensionsinstituttet giver dette løfte, betyder det, at der er særlige krav til, hvordan pensionsinstituttet skal beregne din indbetaling. Der er også krav om, at du får del i et eventuelt overskud

Pensionsbidraget er forsikringspræmien

Pensionsinstituttet fastsætter pensionsbidraget for et gennemsnitsrenteprodukt på baggrund af en teknisk beregning.

Den tekniske beregning indeholder forudsætninger om:
  • den fremtidige forrentning
  • hvor længe kunderne lever, og hvor mange kunder der bliver invalide
  • hvor dyrt det er at administrere pensionsordningen og dermed hvor store omkostninger, der skal opkræves hos den enkelte kunde.

Ifølge loven skal forudsætningerne være 'betryggende'. Det vil sige, at du skal betale mere i bidrag end strengt nødvendigt. Det krav stiller loven, fordi det løfte, pensionsinstituttet giver om størrelsen af pensionen, løber over 40-50 år eller mere, og der kan derfor ske uforudsete ting, før pensionen skal udbetales. Når du betaler en højere pris end strengt nødvendigt, betyder det, at pensionsinstituttet som regel får et overskud. En del af det overskud får du tilbage.

Du har krav på del i overskuddet

En del af overskuddet skal gives til dig.  Det er et krav i loven. Den del af overskuddet, som du skal have, skal være rimelig og i overensstemmelse med det såkaldte kontributionsprincip. Det betyder, at din andel af overskuddet skal stå i forhold til, hvor meget du har bidraget (kontribueret) til overskuddet.

Bonus til dig er en del af overskuddet

En del af dit overskud bliver givet som bonus. Bonussen kan fx bruges til at forøge det beløb, som pensionsinstituttet i forvejen har lovet dig. I pensionsaftalen kan du se, hvad bonussen bruges til.

En del af overskuddet går ikke til den direkte bonus, men gemmes til dårlige tider. Dette beløb kaldes det kollektive bonuspotentiale og er en slags 'pengene på kistebunden'. I nogle år vil bonus være større end årets overskud. I de år trækkes der på det kollektive bonuspotentiale.

Kollektivt bonuspotentiale sikrer de fremtidige udbetalinger

Det kollektive bonuspotentiale opbygges i gode tider til brug for dårlige tider. Det kollektive bonuspotentiale skal hjælpe med at sikre, at kunderne altid kan få de pensioner, som pensionsinstituttet har lovet. Det kan det kollektive bonuspotentiale, fordi det udjævner de afkast, som pensionsinstituttet tjener på sine investeringer. Det kollektive bonuspotentiale betyder, at du eller dine efterladte kan få det aftalte beløb udbetalt, selvom overskuddet i pensionsinstituttet i et år ikke bliver så stort som forventet, eller det ligefrem får underskud.

Når pensionsinstituttet skal finde frem til, hvilket beløb de kan love dig, indregner de for eksempel forventninger til fremtidens rente, og hvor mange kunder der bliver syge eller mister erhvervsevnen, og hvor længe de lever. Men da det er umuligt på forhånd at kende sådanne forudsætninger præcist, må pensionsinstituttet tage højde for de udsving, der kan komme. Det gør de ved at sætte penge til side i det kollektive bonuspotentiale – der gemmes lidt på kistebunden. Derfor kan de tære på de kollektive bonuspotentialer, når det går mindre godt, og spare op, når det går godt.

Lovgivningen fastslår, at

 

  • det kollektive bonuspotentiale skal være stort nok
  • samtidig må det ikke være for stort.

I loven står, at størrelsen på det kollektive bonuspotentiale skal stå i et rimeligt forhold til pensionsinstituttets forpligtelser til at udbetale pensioner og økonomiske situation i øvrigt. Desuden står der, at det kollektive bonuspotentiale skal frigives på rimelig vis. Det betyder, at kunderne skal have bonus, når det er økonomisk forsvarligt.

 
 
Finanstilsynet kontrollerer, at pensionsinstitutterne overholder reglerne.
Publiceret/opdateret 29-12-2011