Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Folkepension

Du kan få folkepension, hvis du:


- har dansk indfødsret/statsborgerskab
- har fast bopæl i Danmark eller har boet i Danmark i en årrække

 

Kravene om dansk bopæl og indfødsret/statsborgerskab kan fraviges.


Hvornår du kan få udbetalt din folkepension afhænger af, hvornår du er født.

  

 
Er du født
 
Kan du få folkepension fra
 
Før 1954
 
65 år
 
Fra 1. januar 1954 –
30. juni 1954
 
 
65½ år
 
Fra 1. juli 1954 –
31. december 1954
 
 
66 år
 
Fra 1. januar 1955 –
30. juni 1955
 
 
66½ år
 
Fra 1. juli 1955 –
31. december 1962
 
 
67 år
 
1. januar 1963 eller senere
 
 
68 år*

  

*Da vi bliver ældre og ældre vil folkepensionsalderen gradvist blive forhøjet. Allerede nu forventes det, at folkepensionsalderen bliver 69 år for personer født i perioden 1. januar 1967 til 31. december 1970 og 70 år for personer født 1. januar 1971 eller senere.


Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er ens for alle, og nedsættes kun, hvis du fortsat arbejder efter du har nået folkepensionsalderen. Pensionstillægget er derimod ikke ens for alle. Størrelsen afhænger af om du er enlig eller gift eller samlevende. Det afhænger også af, hvilke andre indtægter du og evt. ægtefælle/samlever har.


For at få udbetalt den fulde folkepension skal man have boet i Danmark i 40 år, efter man er fyldt 15 år. Har man boet her i kortere tid, nedsættes pensionen svarende til forholdet mellem bopælstiden og de 40 år.

 
Folkepension udbetales, så længe du lever og beskattes som personlig indkomst.

Publiceret/opdateret 07-10-2016