Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Du skifter pensionsinstitut

Har du fået en ny pensionsordning, fx fordi du har skiftet job, skal du overveje, om du vil flytte din gamle pensionsordning med over i det nye pensionsinstitut 
 
  • Sker der ændringer i dine dækninger?
  • Hvis du har garantier – hvad sker der så med dem?
  • Koster det noget at flytte?
  • Har pensionsinstitutterne indført kursværn?
  • Har pensionsinstitutterne særlige bonushensættelser?

Sker der ændringer i dine dækninger?

Før du flytter din pensionsordning, skal du undersøge, om du derved ophæver dækninger, som du ikke har eller kan få i dit nye selskab. Det kan fx være, fordi dit helbred er blevet dårligere. Sammenlign de dækninger, du havde, med dem du nu har fået. Det gælder fx udbetalinger ved nedsat erhvervsevne, død og pensionering. 

 

Hvis du har garantier – hvad sker der så med dem?

Din gamle pensionsordning kan være etableret som et gennemsnitsrente- og eller markedsrenteprodukt.


De fleste gennemsnitsrenteprodukter er garanteret af pensionsselskabet eller pensionskassen. Det betyder, at du er sikret en pension af en bestemt størrelse, når du går på pension.
 
Også markedsrenteprodukter kan være tilknyttet en garanti.
 

Spørg i begge selskaber, om der er garantier tilknyttet, hvad du er garanteret og vurder, hvilke konsekvenser en flytning vil have for dig. Relevant er det for dig at se på, om du i det nye selskab kan få en pension af samme størrelse, som den du har i dit gamle selskab.

Koster det noget at flytte?

Flytter du din ordning pga. jobskifte, koster det typisk ikke noget. Dit gamle selskab må alene opkræve et mindre gebyr. Dit nye selskab må derimod ikke opkræve et gebyr.


Uden for jobskifte er det normalt ikke gratis at flytte din pensionsordning.

Har pensionsinstitutterne indført kursværn?

Pensionsinstitutterne kan indføre kursværn som følge af finansiel uro med tab på investeringerne til følge. Et kursværn sikrer, at kunder, der bliver i et pensionsselskab, ikke bliver straffet økonomisk, når andre flytter. Det normale flyttegebyr skal dække de omkostninger, der er ved flytning af en pensionsordning. I en situation som den nuværende er det ikke altid tilstrækkeligt.


Med pludselige, meget kraftige kursfald kan der opstå en situation, hvor markedsværdien af aktiverne i selskabet – aktier, obligationer m.v. – bliver lavere end værdien af hensættelserne til dækning af kundernes pensioner. Spørg i det selskab, du overfører fra, om det har indført kursværn, der bevirker, at det koster penge at komme ud af pensionsordningen. Har dit nye selskab indført kursværn, kan det også have betydning for dig, hvis du skal flytte din pensionsordning igen efter kort tid.

Har pensionsinstitutterne særlige bonushensættelser? 

Særlige bonushensættelser er penge, som er ejet af kunderne i en pensionsordning og kan blive brugt til at dække tab. I forbindelse med at du overfører din pensionsordning, får du din andel af de særlige bonushensættelser i det gamle selskab med dig. Overfører du til et selskab med særlige bonushensættelser, kan det betyde, at en del af dinopsparing bliver overført til særlige bonushensættelser.

 

Når du går på pension, får du din andel af de særlige bonushensættelser udbetalt sammen med pensionen. Pengene i de særlige bonushensættelser bliver forrentet på samme måde som selskabets egenkapital. Spørg i begge selskaber, om de anvender særlige bonushensættelser.

Publiceret/opdateret 02-12-2015