Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Udbetalinger fra det offentlige

Hvis du ikke længere kan arbejde - enten på grund af længerevarende sygdom, en ulykke eller invaliditet - kan du få penge fra det offentlige.
 

Sygedagpenge - du bliver for syg til at arbejde

Får du ikke løn under sygdom, kan du få sygedagpenge fra din arbejdsgiver eller kommunen, hvis:
 • du er lønmodtager, ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge eller selvstændig
 • du er for syg til at arbejde
 • du bor i Danmark

I  2017 kan du maksimalt få udbetalt 4.245 kr. pr. uge. Din indtægt før du blev syg, afgør, hvor meget du kan få udbetalt. 


Får du ikke løn under sygdom, skal du søge om sygedagpenge.

Ressourceforløbsydelse

Du kan ikke få forlænget sygedagpenge og/eller er i risiko for at miste evnen til at arbejde som før.


Du kan få ressourceforløbsydelse fra kommunen, hvis du 


 

 • ​​​ikke kan få forlænget dine sygedagpenge fx fordi det er usikkert, hvornår du kan komme tilbage i arbejde
 • er i risiko for at miste din evne til at arbejde helt eller delvis   

 

Ressourceforløbsydelse får du under jobafklaringsforløb eller ressourceforløb. Formålet med et jobafklaringsforløb er at bringe dig tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse. Formålet med et ressourceforløb er at udvikle din arbejdsevne.  


Ressourceforløbsydelse svarer til kontanthjælpen med den forskel, at den er uafhængig af din eventuelle formue og ægtefælles indtægt. 


 

Du har ret til ressourceforløbsydelse fra kommunen, når dine sygedagpenge ophører, hvis du fortsat ikke kan arbejde. Det er kommunen, der beslutter om du skal have er ressourceforløb.  

Revalidering - du har svært ved at klare dit arbejde

Du kan få økonomisk støtte under revalidering, hvis du:
 • har mistet dit arbejde på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager og
 • der er udsigt til, at du kan komme tilbage i arbejde.

Revalidering er kurser, uddannelse, praktik mv. Formålet med revalidering er, at du skal i arbejde.


Du søger om revalidering hos din kommune.

Fleksjob - du kan ikke arbejde i det omfang, du tidligere kunne

Du kan søge et fleksjob, hvis du:
 • er under 65 år og
 • har en væsentlig begrænsning i arbejdsevnen. 

Et fleksjob, er et job på særlige vilkår, der er tilpasset din situation. Det første fleksjob kan højst bevilges for en femårig periode.


Det er din kommune, der beslutter, om du kan få et fleksjob. Vil du vide mere om fleksjob, skal du kontakte din kommune. 

Førtidspension - du er ikke i stand til at forsørge dig selv

Du kan få førtidspension fra det offentlige, hvis:
 • din arbejdsevne er varigt nedsat
 • din arbejdsevne er så meget nedsat, at du ikke kan forsørge dig selv
 • alle muligheder for at forbedre din arbejdsevne er afprøvet
 • du er mellem 40 år og folkepensionsalderen - p.t. 65 år
 • du har dansk indfødsret
 • du har fast bopæl i Danmark eller har boet i Danmark i en årrække

Bopælskravet og kravet om dansk indfødsret kan fraviges. Personer 18-39 år kan under særlige forhold få bevilget førtidspension, hvis det er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Satser for førtidspension 2017 (ny ordning efter 2003)

Gifte/samlevende           187.800 kr. om året


Enlige                                  220.944 kr. om året


Du søger om førtidspension hos din kommune. 


Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Var du på arbejdsmarkedet mellem 1977 og 1979, kan du få penge udbetalt fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)

Fonden forvalter de indefrosne dyrtidsportioner, som staten indsatte på personlige konti i perioden 1. september 1977 – 31. august 1979.
 De
t er LD-medlemsservice, der administrerer udbetalingen af dyrtidsbeløbene på fondens vegne.
Publiceret/opdateret 22-02-2017