Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Årsmøde 2006

Forsikring & Pension vil skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det sker gennem en række initiativer, der bidrager til at give forbrugerne et større indblik i forsikrings- og pensionsbranchen. Samlet set er der tale om 18 punkter, der skal give forbrugerne en bedre forståelse for deres egne forsikrings- og pensionsforhold.

De 18 punkter er overvejende initiativer, som branchen har valgt at tage, men indeholder også forbedret regulering.

18 Initiativer på pensionsområdet

1. PensionsInfo
2. PensionsABC
3. Pensionsordbog
4. ForståPension.dk
5. Lavere flytteomkostninger
6. Nemt og billigt at samle små pensionsordninger
7. Hurtig flytning af en pensionsordning
8. Målrettet information
9. Fra markedsafkast til depotrente på kundens pensionsordning
10. Omkostninger ved traditionelle pensionsprodukter
11. Omkostninger ved markedsrenteprodukter
12. Omkostningsbekendtgørelse
13. Styrkelse af Finanstilsynet
14. Bedre statistik fra Ankenævnet for Forsikring
15. Nyt forbrugerpanel
16. Forbedring af forsikringsoplysningen.dk
17. Hurtigere flytning af private forsikringer
18. Ny og forbedret version af ForsikringsLuppen


Den nye 18-punktsplan ligger i naturlig forlængelse af Forsikring & Pensions grundlæggende værdier. Den primære målsætning er at give kunderne en større viden om forsikring og pension. Men samtidig er de mange initiativer et forsøg på åbent og konstruktivt at
imødekomme den kritik af branchens information, som fra tid til anden rejses.


Da kundernes forståelse for forsikrings- og pensionsforhold er helt central, er der sat stor fokus på netop deres muligheder for let og direkte adgang til information. Det ses i 18-punktsplanen i form af en række informationstilbud via forskellige hjemmesider. Et særligt fokuspunkt for pension er omkostninger. Der bliver taget konkrete initiativer til at give forbrugerne et større indblik i, hvilke omkostninger der er i de forskellige pensionsordninger. Samtidig med mere gennemsigtige omkostninger er der allerede taget konkrete tiltag, som styrker mobiliteten ved at sænke omkostningerne, når man flytter fra et pensionsinstitut til et andet.  

Publiceret/opdateret 02-03-2011