Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Erstatningsforpligtelse mellem privat ansvars- og bådansvarsforsikring

Formålet med denne aftale er at give retningslinjer for, hvorvidt den private ansvarsforsikring eller bådansvarsforsikringen skal betale erstatning, hvor ansvaret tilnærmer sig ansvaret "i egenskab af ejer eller bruger af fartøjet".

Tiltrædelse og udmeldelse

Aftalen træder i kraft den 1. juni 2009 for skader, som anmeldes efter denne dato, og når selskaberne har tiltrådt aftalen.


Forsikringsselskaber, der ønsker at tiltræde aftalen, skal meddele dette skriftligt til sekretariatet i Forsikring & Pension sammen med oplysninger om kontaktpersoner. Tiltrædelse sker med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned.


Listen over tiltrådte selskaber og disses kontaktpersoner offentliggøres med en skadesinformation.


Selskaber, der ikke længere ønsker at følge aftalen, skal meddele dette skriftligt til Forsikring & Pensions sekretariat med mindst 4 ugers varsel til udløbet af den 1. i den efterfølgende kalendermåned. Sekretariatet underretter derefter de øvrige selskaber herom.


 Igangværende sager skal afsluttes og følge aftalen, selvom der sker udmeldelse ved et eller begge de involverede selskaber.

Anvendelsesområde

Aftalen anvendes ved alle ansvarsskader, som er dækningsberettigede på såvel den private ansvarsforsikring og bådansvarsforsikringen, herunder skader forvoldt på andre både, anden tingskade, personskade og skader på dyr.


Aftalen omfatter følgende ansvarsskader:


1.      Skader forvoldt med master under transport eller henliggen indenfor havneområdet.


2.      Skader forvoldt med master under transport eller henliggen udenfor havneområdet.


3.      Skader forvoldt med master under af- og påmontering.


4.      Skader forvoldt med bomme.


5.      Skader forvoldt med presenningsdug alene eller blafrende sejl.


6.      Skader forvoldt med vinterpresenning med stativ/telt, vinterstativ/dækstativ eller lignende.


7.      Skader forvoldt ved bearbejdning/vedligeholdelse af båden.


8.      Skader forvoldt under transport på trailer (uden brug af motorkøretøj).

1.     Skader forvoldt med master under transport eller henliggen indenfor havneområdet

Ansvar for skader forvoldt med master under transport til/fra båd til/fra masteskur indenfor havneområdet er omfattet af bådansvarsforsikringen eller af motoransvarsforsikringen – afhængende af hændelsen.

2.     Skader forvoldt med master under transport eller henliggen udenfor havneområdet

Ansvar for skader forvoldt med master under transport eller henliggen udenfor havneområdet er omfattet af den private ansvarsforsikring eller af motoransvarsforsikringen – afhængende af hændelsen.

3.     Skader forvoldt med master under af- og påmontering

Ansvar for skader forvoldt med master under af- og påmontering, hvor båden er i vand eller på land, er omfattet af bådansvarsforsikringen.

4.     Skader forvoldt med bomme

Skader forvoldt af bomme, der ikke er forsvarligt fastgjort og svinger ud og rammer en anden båd, er omfattet af bådansvarsforsikringen.

5.     Skader forvoldt med presenningsdug alene eller blafrende sejl

Skader forvoldt med presenningsdug som sprayhood, kalecher og lignende (omfattet af kaskoforsikringens normale dækningsomfang), der er fastmonteret på båden, er omfattet af bådansvarsforsikringen.


Skader forvoldt af fastmonterede sejl, der blafrer ud og forvolder skade er omfattet af bådansvarsforsikringen – uanset om båden er i vand eller på land.

6.     Skader forvoldt med vinterpresenning med stativ/telt, vinterstativ/dækstativ eller lignende

Skader forvoldt med vinterpresenning med stativ/telt, vinterstativ/dækstativ eller lignende er omfattet af den private ansvarsforsikring.

7.     Skader forvoldt ved bearbejdning/vedligeholdelse af båden

Skader forvoldt med slibestøv, jernspåner, malingsprøjt eller lignende, når man i egenskab af bådejer bearbejder/vedligeholder båden, er omfattet af bådansvarsforsikringen, hvis arbejdet foregår på havnens område.

8.     Skader forvoldt under transport på trailer (uden brug af motorkøretøj)

Skader forvoldt under transport på trailer (uden brug af motorkøretøj) er omfattet af bådansvarsforsikringen.

Publiceret/opdateret 09-12-2015
Nanna Dalsgaard Wilkens
Chefkonsulent, cand.soc.
Telefon 41 91 91 44
ndw@forsikringogpension.dk