Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser. Vores vision er, at branchen skal opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at skabe tryghed og til at løse velfærdssamfundets udfordringer.​​​​

Hvem kan blive medlem?

Det kan danske forsikringsselskaber, der har opnået koncession efter lov om finansiel virksomhed samt filialer af udenlandske forsikringsselskaber, der virker her i landet, tværgående pensionskassser, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed og forsikringsselskaber, der udøver virksomhed på grundlag af færøsk lovgivning.

 

Et begrænset informationsmedlemskab kan gives til forsikringsselskaber, som driver grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed fra andre EU-lande og fra lande, som har implementeret EU's skades- og livsforsikringsdirektiver, som ikke er etableret i Danmark.

Disse selskaber optages som medlem, hvis de vil deltage i medlemskredsen, men der er ingen krav om, at forsikringsselskaber og pensionskasser skal være medlem.

Hvilke ydelser modtager man?

Medlemmer af Forsikring & Pension kan få indflydelse på Forsikring & Pensions arbejde, ligesom der kan trækkes på vores ekspertise, når der er behov for det. Medlemmer har adgang til vores medlemsnet, hvor der gennem forskellige informationsserier informeres om det igangværende arbejde i Forsikring & Pension, om ny lovgivning og anden regulering mv.

 

Der holdes medlemsmøder om konkrete emner efter behov, samt årsmøde og generalforsamling. 

Hvad koster det?

Alle medlemmer betaler et grundkontingent, der reguleres hvert år. I 2015 udgør kontingentet 9.900 DKK.

 

Herudover betales medlemsbidrag beregnet på baggrund af medlemmernes præmieindtægt og fordelt i forhold til det godkendte budget for året. Til grund lægges medlemmets præmieindtægt 2 år tilbage. Bidraget betales inden for den branche, medlemmet har præmieindtægt – hhv. livs- og pensionsforsikring og/eller skadesforsikring (medlemsbidrag for præmieindtægt inden for motorkøretøjsforsikring opkræves særskilt).​​

Publiceret/opdateret 16-08-2016