Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Assurandørvejledning

For at forbedre informationen til den forsikringssøgende er der udarbejdet en kundevejled-ning om afgivelse af helbredsoplysninger ved forsikringstegning.


Assurandøren skal sikre, at den forsikringssøgende får kundevejledningen udleveret senest samtidig med, at den forsik-ringssøgende første gang anmodes om at afgive helbredsoplysninger.


 Assurandøren skal desuden sørge for at tilrettelægge salgsproceduren således, at den forsikringssøgende har mulighed for at gøre sig bekendt med kundevejledningens indhold i forbindelse med afgivelsen af helbredsoplysninger.


Assurandørvejledning

Publiceret/opdateret 15-04-2013