Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Du er kommet til skade

​Er du kommet til skade, er det vigtigt, at du hurtigt anmelder din skade til forsikringsselskabet.

Hvad skal du gøre?

Har du gener efter en ulykke, er det vigtigt, at du hurtigt kontakter din læge. Herefter skal du sørge for at anmelde uheldet til dit eget forsikringsselskab, hvis du har en ulykkesforsikring.

 

Er andre skyld i ulykken, er du fx blevet kørt ned, er det også vigtigt, at du kontakter modpartens forsikringsselskab og fortæller om uheldet. Vil du kræve erstatning af modpartens forsikringsselskab, må du skaffe oplysning om navn på forsikringsselskab og policenummer. Du kan finde oplysning om danske køretøjers forsikringsforhold på DFIM's hjemmeside. Se linket i højre side.
For at undgå misforståelser er det en god idé, at du skriver til forsikringsselskabet.

Hvad gør forsikringsselskabet?

Så snart selskabet har modtaget din henvendelse, vil du få svar. Her vil det fremgå, om selskabet anerkender at betale erstatning, og/eller om de mangler flere oplysninger.
Er skaden dækket, vil du bl.a. få at vide, hvilke erstatninger du har mulighed for at få.

Den alvorlige personskades forløb

Det er de lægelige oplysninger, der er afgørende for, hvornår du er raskmeldt, eller hvornår din helbredstilstand ikke kan
blive bedre.

Normalt kan dit erstatningskrav gøres op umiddelbart efter den sidste lægeerklæring, og du vil kunne få udbetalt din erstatning.
Er der tale om et varigt mén eller mistet erhvervsevne, tager sagsbehandlingen længere tid.

Erstatning under sygeperioden

Varer det længe, før du bliver raskmeldt, vil det i en periode være muligt at få en a conto-erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste fra en erstatningsansvarligs ansvarsforsikring. Det samme gælder, hvis du har udgifter til behandling, som selskabet har accepteret at betale for.

Generel orientering

En erstatningssag kan nogle gange vare længe. Det gælder f.eks. ved alvorlige personskader. Selskabet må ofte vente på, at lægerne fortæller, at det ikke er muligt for dig at blive mere rask (helbredstilstanden er blevet stationær), samt vente på en lægelig vurdering af et eventuelt erhvervsevnetab og/eller fremtidigt mén.
Publiceret/opdateret 09-03-2016
Anja Lintrup Sørensen
Konsulent
als@forsikringogpension.dk
Ole Vidstrup
Konsulent
olv@forsikringogpension.dk