Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Husforsikring

Alle huse, der er belånt, skal være brandforsikret. Øvrige forsikringer af huset er frivillige. I dag har langt de fleste husejere en kombineret husforsikring, der foruden brandforsikring har en række andre nyttige dækninger.​​​

En kombineret husforsikring har ikke samme navn i alle forsikringsselskaber. Den kan hedde: Husforsikring, villaforsikring, parcelhusforsikring eller husejerforsikring. 

Brandforsikring

Bygningsbrandforsikringen dækker på samme måde som brandforsikringen af indboet. Men her er det huset med installationer og øvrigt inventar til huset, der er forsikret. Øvrigt inventar er fx vaske- og opvaskemaskine samt komfur. 

Øvrig husforsikring

Foruden brandforsikringen omfatter den kombinerede forsikring også dækning mod andre former for bygningsskader. Andre bygningsskader kan være: Storm-, vand- og frostskade, tyveri- og hærværksskade, skade efter svampe- og insektangreb samt anden pludselig opstået skade. 

Pludselig skade

For at en skade i forsikringsmæssig forstand er opstået pludselig , skal den være uventet, og årsagen til skaden skal være pludselig.

Eksempel 1: 
En husmur slår revner i nattens løb. At muren revner, skyldes, at jorden under huset over et længere tidsrum er skyllet væk. Denne skade bliver ikke dækket, da årsagen ikke er pludselig.

Husejeransvar

Den kombinerede husforsikring dækker det erstatningsansvar, en husejer kan pådrage sig, fx hvor folk kommer til skade ved at falde på et isglat fortov, hvor der burde være gruset. 

Genhusning

Bliver huset ubeboeligt som følge af en skade, der er dækket af forsikringen, betaler forsikringsselskabet rimelige og nødvendige udgifter til flytning og til at bo et andet sted.

Retshjælpsforsikring

Forsikringen har også en retshjælpsdækning, der i nogle situationer kan dække en del af udgifterne til advokat ved uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.m.

For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre.  Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der er forskellig i forsikringsselskaberne.

Rørforsikring og kabelforsikring

Mod ekstrabetaling kan forsikringen omfatte rør- og kabelforsikring. Rørforsikringen dækker de skader, der er en følge af utætheder. Det gælder også, selv om røret er tæret. El-kabelforsikringen dækker fejl på skjulte elkabler til rumopvarmning. 

Sådan bliver erstatningen beregnet

I dag er et parcelhus som hovedregel forsikret efter fuld- og nyværdiprincippet. Ved skade bliver det beskadigede repareret eller genopført, så bygningen fremstår som før skaden. 

Erstatningen kan blive nedsat, hvis huset er dårligt vedligeholdt, og er det den dårlige vedligeholdelse, der er årsag til skaden, kan man miste retten til erstatning. 

 

På nyere husforsikringer er der en række afskrivningstabeller på bestemte bygningsdele, som betyder, at erstatningen er afhængig af bygningsdelens alder.

 

For visse skadearter kan der desuden være fastsat specielle regler, som erstatningen bliver beregnet efter. Det gælder fx kortslutningsskader og i nogle selskaber også skader på skjulte rør eller som følge af svampeangreb.

Publiceret/opdateret 07-05-2015
Ole Vidstrup
Konsulent
olv@forsikringogpension.dk
Find prisen
Hvad koster en husforsikring? Tjek prisen hos en lang række forsikringsselskaber.