Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Fritidshusforsikring

Fritidshusforsikringen er en kombineret forsikring, hvor du kan vælge at forsikre både selve bygningen og indboet i fritidshuset. Forsikringen er opbygget af moduler, som du selv kan sammensætte.​​

Bygningsforsikring

Forsikringen omfatter alle bygninger på grunden samt faste installationer og bygningstilbehør som fx vinduesglas, sanitet, hårde hvidevarer, radiatorer, vandinstallationer og flagstænger.
 
En brandforsikring dækker skader efter brand, direkte lynnedslag, kortslutning, eksplosion og lignende.
 
En hus- og grundejerforsikring kan dække ved:
  • stormskader
  • snetryksskader
  • voldsomt sky- og tøbrud
  • tyveri og hærværk på de ting villaforsikringen omfatter
  • udstrømning af vand
  • brud på glas og sanitet
  • samt en række andre pludselige skader.

 

Herudover  kan du i mange selskaber også købe en rækker andre  tillægsforsikringer, som fx svamp/insekt, skjulte rør og stikledninger.

Indboforsikring

Forsikringen er valgfri og omfatter det indbo, som altid befinder sig i fritidshuset. Det er fx møbler, tøj, service, haveredskaber og cykler.  
 
Forsikringen indeholder:
  • en brandforsikring, der dækker skader efter brand, direkte lynnedslag, kortslutning, eksplosion og lignende 
  • en tyveriforsikring, der dækker indbrudstyveri, simpelt tyveri, ran og røveri samt hærværk
  • En vandskadeforsikring, der dækker skader efter udstrømning af væsker, storm samt oversvømmelse.  

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen dækker, hvis du som husejer ved uforsigtighed eller forglemmelse ødelægger andres ting eller er skyld i, at andre kommmer til skade. Har du fx forsømt at vedligeholde dit tag, og en tagsten falder ned og rammer en person, dækker forsikringen dit erstatningsansvar. Hvis det alene er vindstyrken under et stormvejr, der er årsag til at tagstenen falder ned, så kan man ikke bebrejde dig. Og den tilskadekomne har ikke ret til erstatning fra dig og dermed din forsikring. 

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikringen betaler i visse tilfælde sagsomkostninger, hvis du som husejer bliver part i en sag, fx ved en retssag mod en entreprenør om mangler ved et arbejde udført på dit frititdshus. 
 
For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre. Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der er forskellig i forsikringsselskaberne.

Hvis du lejer dit fritidshus ud

Når du lejer dit fritidshus ud, dækker din fritidshusforsikring brand- og vandskader, præcis som hvis du selv bor i huset. Men du skal være opmærksom på, at der kan være en række forhold, hvor forsikringen ikke dækker, fx hvis lejeren ødelægger dit gulv.

Mistet lejeindtægt

Bliver dit fritidshus ubeboeligt på grund af en forsikringsdækket skade (fx brand- eller vandskade), kan fritidshusforsikringen være udvidet til at dække et dokumenteret lejetab, hvis huset var udlejet eller skulle have været udlejet i perioden.
 
Melder lejer afbud, har du ingen forsikring, der dækker den eventuelt tabte lejeindtægt.  

Ødelagte ting

Indbo, der bliver ødelagt eller beskadiget under udlejning, er typisk ikke dækket af forsikringen. Sådanne ødelæggelser må du gardere dig økonomisk mod gennem lejekontrakt og depositum. I nogle selskaber kan du også købe en særlig lejerskadeforsikring.

Lejers ansvarsforsikring

Lejerens egen indboforsikring dækker typisk heller ikke skader, som lejeren har lavet på dit fritidshus/dine ting, fordi det i lejeperioden bliver sidestillet med lejerens egne ting. Lejeren kan dog have købt en særlig forsikring for skader på lejet feriebolig, fx på sin rejseforsikring.
Publiceret/opdateret 07-07-2016
Anja Lintrup Sørensen
Konsulent
als@forsikringogpension.dk
Ole Vidstrup
Konsulent
olv@forsikringogpension.dk
Find prisen
Hvad koster en fritidshusforsikring?
Tjek prisen hos en lang række forsikringsselskaber.