Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Bådforsikring

Bådforsikring kan dække flere forskellige bådtyper fx sejlbåd, motorbåd og jetski/vandscooter.​

Forsikringen dækker sejlads i perioden fra den 1. april til og med den 15. november. Resten af året er båden dækket på land. Sejler du også i vinterhalvåret, kan du udvide forsikringen, så den dækker hele året. Ligger båden i havn, er der forskel på, hvornår forsikringen dækker, alt efter hvilken godkendelsstatus havnen har. Se havnelisten i højre side.

Ansvarsforsikring 

Ansvarsdækningen er ikke lovpligtig som privatperson, men den er god at have, hvis du fx sejler ind i andre og skader personer eller deres ting.
 
Forsikringen dækker,  hvis du som bådejer er erstatningsansvarlig for en skade efter Sølovens regler. Som hovedregel er du ansvarlig for skader, der sker pga. dine fejl eller forsømmelser, mens der gælder et strengere ansvar ved fx forureningsskader.
 
Ansvarsforsikringen dækker ikke, hvis der fx sker skade på dine eller andre ombordværenes ting, som befinder sig på båden, eller hvis du selv (som skibsfører) kommer til skade. Den dækker heller ikke, hvis skaden sker, fordi du er påvirket af spiritus. 

Kaskoforsikring 

Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader på båden, som kan opstå ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri. Skaderne kan være på skrog, motor, skibsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til båden. 
 
Kaskoforsikringen dækker endvidere fartøjets inventar og sædvanligt udstyr som mast, bom, rig, sejl, kaleche, tovværk, anker og ankerkæder, navigationsinstrumenter, andet fastmonteret udstyr og genstande, der kan ligestilles hermed. 
 
Det er vigtigt, at du fastsætter værdien for båden korrekt, så du ikke er underforsikret, og dermed ikke kan få fuld erstatning ved en skade. 
 
Hvis du ønsker at få dækket almindelige personlige effekter, der tilhører forsikringstageren og/eller ombordværende personer, må du undersøge, om det kræver, at du køber en særskilt dækning.

Retshjælpsforsikring 

Har du kaskoforsikret din båd, har du også en retshjælpsforsikring, der giver dig økonomisk hjælp i forbindelse med visse private retssager.

For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre. 

 

Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der er forskellig i forsikringsselskaberne. Tjek din forsikringsaftale.

Ulykkesforsikring 

I nogle selskaber kan du udvide din bådforsikring med en ulykkesforsikring, som omfatter forsikringstageren og andre ombordværende, typisk op til seks personer. Hver person er dækket med den forsikringssum, som er aftalt med forsikringsselskabet.
 
Forsikringen dækker ulykker under sejlads, når båden ligger i havn eller for anker, og når man går til og fra borde.

Sejladsområde som forsikringen dækker 

Bådforsikringen dækker typisk, når du sejler i danske, norske, svenske, finske og tyske farvande. Grænserne går ved linjerne 61 grader nordlig bredde, 7 grader østlig længde og 53 grader nordlig bredde, medmindre andet fremgå af din forsikringsaftale. Det vil sige, at du kan sejle helt op til Ålandsøerne, ud til Helgoland, sydspidsen af Norge og lige syd for Hamborg.
Publiceret/opdateret 08-12-2017
Ole Vidstrup
Konsulent
Telefon 41 91 91 91
olv@forsikringogpension.dk
Nina Lentz
Fuldmægtig
Telefon 41 91 91 45
nle@forsikringogpension.dk