Naviger op
Log på
Vores website anvender cookies, så vi kan give en bedre service.
Accepter, og fortsæt med at anvende vores website som normalt.
Accepter cookies
Om cookies på forsikringogpension.dk

Anmeldelse retshjælpsforsikring

I samråd med Advokatsamfundet og Danske Advokater har Forsikring & Pension udarbejdet en elektronisk anmeldelsesblanket til brug for anmeldelse af en tvist under den private retshjælpsforsikring.

Formålet med anmeldelsen er at forbedre anmeldelsesprocessen, sådan at retshjælpsforsikringsselskaberne kan tage stilling til, om man kan give retshjælpsdækning.

 

De administrative byrder mellem retshjælpsforsikringsselskaber og advokater skulle gerne minimeres til gavn for alle - ikke mindst den fælles kunde.

 

I anmeldelsen skal advokaten fortælle, hvad tvisten handler om, samt oplyse efter hvilke procesregler sagen føres. Anmeldelsen er opbygget, så man med et klik kan komme ind på den relevante bestemmelse i retshjælpsforsikringen, hvis man skulle være i tvivl om dækningsomfanget, omkostningsdækning og salærafregning mv.

 

De to brancheorganisationer og Advokatsamfundet opfordrer til, at advokater, som påtager sig sager, der anmeldes til retshjælpsforsikringen, anvender formularen.

 

Efter passende tid vil organisationerne i fællesskab evaluere på anmeldelsesblanketten og brugen heraf.

Publiceret/opdateret 22-10-2014
Peter Celander Lindgren
Advokat
Telefon 41 91 90 42
pcl@forsikringogpension.dk